Kontakt

Österslättsskolan

Erik Dahlbergsvägen 14

374 81 Karlshamn


Expedition:  Tina Book  0454 – 813 30,  christina.book@utb.karlshamn.se 

Rektor:  Salim Saab 0454 – 813 31, salim.saab@utb.karlshamn.se 

Bitr rektor: Nina Bergstrand, 0454 - 813 37 , nina.bergstrand@utb.karlshamn.se

Elevhälsosamordnare:  Jessica Wiman 0454 – 813 32, jessica.wiman@utb.karlshamn.se 

Specialpedagog:  Monica Jacobsson, 0454 - 0454-57 43 83, monica.jakobsson@utb.karlshamn.se

Lärare:  Alla lärares mejladresser och signaturer hittar ni här (länk). 

Skolsköterska:  Mikaela Persson 0454 – 813 39, mikaela.persson@utb.karlshamn.se

Skolkurator:  Helena Westlund 0454 – 813 47, helena.westlund@utb.karlshamn.se 

SYV:  PG Frejborn 0454 – 813 35, 0702 – 666233, pg.frejborn@utb.karlshamn.se 

Bibliotek:  Lena Holmqvist Wall  0454 – 813 46,  lena.holmqvistwall@utb.karlshamn.se

Kök: 0454 – 813 45

Kontakt: osterslattsskolan@utb.karlshamn.se

E-post till personal: fornamn.efternamn@utb.karlshamn.se


För att se vilka som är mentorer i en klass, klicka på respektive klass i toppmenyn eller välj klass här