9d


Mentorer

Tobias Bengtsson (TB): tobias.bengtsson@utb.karlshamn.se 

Camilla Persson (Psn): camilla.persson@utb.karlshamn.se