9d


Mentorer

Tobias Bengtsson (TB): tobias.bengtsson@utb.karlshamn.se 

Camilla Persson (MP): camilla.persson@utb.karlshamn.se