7c


Mentorer

Mats Andreasson : mats.andreasson@utb.karlshamn.se

Emma Gunnarsson : emma.gunnarsson@utb.karlshamn.se