Elevens val

Alla elever i årskurs 7 väljer inriktning på Elevens val.

De inriktningar som eleverna har att välja på är:

  • Bildskapande

  • Idrott och hälsa

  • Musik

  • Entreprenörskap

  • Fotboll

  • Trä- och Metallslöjd

  • Matematik

Elevens val/Profilval sker för tre år, vilket innebär att det val som eleven gör i årskurs 7 även gäller för årskurs 8 och 9.